Para Yatırımı Nasıl Yapılır?

Para Yatırımı Nasıl Yapılır?

Türkiye’de 1930’lu yıllarda kambiyo işlemlerine getirilen kısıtlamalar ve devam eden süreçte, 1980’li yıllara kadar sabit döviz kuru sistemlerinin kullanılması para yatırımı gerçekleştirmeyi yatırımcılar bazında oldukça işlevsiz bir hale getirmekteydi. Küresel anlamda değişen döviz kuru rejimleri sonucu ise günümüzde para yatırımları oldukça verimli bir yapıya sahiptir ve en kazançlı yatırım araçları arasındadır.

Özellikle major para birimleri aracılığı ile gerçekleştirilen işlemler vasıtası ile yatırımcılar yüksek kar oranları elde edebilmekte ve bu doğrultuda finansal güçlerini önemli ölçüde artırabilmektedirler.

Türkiye’de SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından para piyasalarının denetiminin sağlamasından sonra ise, para yatırımlarının güvenli bir yapıya kavuşması sağlanmış ve bu doğrultuda döviz çiftleri üzerinden gerçekleştirilen yatırımların işlem hacmi her geçen gün artarak büyümeye devam etmiştir.

Türkiye’de konu ile ilgili en çok tercih edilen ve küresel bazda en yüksek işlem hacmi oranına sahip piyasa ise Forex piyasasıdır. Yatırımcıların para birimi değerlerinin oranları üzerinden işlem gerçekleştirdiği forex piyasası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Forex Ticareti Nasıl Yapılır başlıklı makalemizde bulabilirsiniz. Bu makalemizde sizlere para aracılığı ile gerçekleştireceğiniz yatırımlarınızda dikkat etmeniz gereken öncelikli konulardan bahsetmek istiyorum.

Ülkemizde finans piyasalarında yer almak için belirli koşullar ve kriterler vardır. Öncelikli olarak yatırımcılar para yatırımı gerçekleştirecekleri finans piyasalarında yer almak için, SPK tarafından verilen lisans belgesine sahip olmalı veya sahip olan bir aracı kurum ile çalışmalıdır.

Yatırımcıların aracı kurumlar ile bağlantıya geçmesinin ardından, yatırımcılara ülkemizde ki takas merkezi olan, SPK denetimindeki Takasbank’da bir hesap oluşturulmakta ve yatırımcı bu hesabına aktaracağı sermayesi ile kolaylıkla finans piyasalarında para yatırımı gerçekleştirebilmektedir.

Para Yatırımı gerçekleştiren yatırımcıların uygulaması gereken işlemler temel iki ana başlık altında toplanabilir;

Temel Analizler

Günümüzde uygulanan dalgalı kur rejimi sonucu olarak para birimleri değerleri birçok etmene ve dinamiğe göre şekillendirilmektedir. Günümüzde pek çok ülke doğrudan dalgalı kur rejimi kullanmak yerine, içerisinde bulunduğu makro ekonomik yapı uyarınca dalgalı kur rejiminin türevlerini kullanmakta ve bu doğrultuda para birimleri değerleri oluşturmaktadır.

Genellikle kullanılan sistem para birimi değerinin belirli bir band aralığı içerisinde dalgalı hareketine izin verilmesi, para birimi değerinin kritik seviyelere yaklaşması durumunda ise, ülkelerin merkez bankaları aracılığı ile piyasaya müdahale edilmesi yönündedir. Ülkemizde uygulanan döviz kuru rejimi de temelde genel politikalara benzer bir şekilde yönetilmektedir.

Bu anlamda ülkelerin para birimi değerleri üzerinden etkili olan faktörüler, kullanılan döviz kuru rejimi ve bu rejimin desteklediği ekonomi politikaları, merkez bankalarının piyasaya olan müdahaleleri ve ülkenin gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerdir.

Para yatırımı gerçekleştirecek bir yatırımcının, yatırım gerçekleştirdiği para birimine sahip ülkenin ekonomi politikalarında ki değişimleri, merkez bankaları tarafından yapılan açıklamaları ve uluslararası ticari faaliyetlerinde etkili olan mekanizmaların küresel anlamda ki politikalarını takip etmesi, yatırımından verim alabilmesi adına oldukça önemlidir.

Teknik Analizler

Küresel anlamda bir ticari yapının oluştuğu günümüz finans piyasalarında, etkin belirli dinamikler mevcuttur. Temel anlamda sistematik olarak çalışan bu platformlar ise belirli aralıklar ile kendini yenileyen süreçler ve denge değişimleri yaşamaktadır.
Bu durumun bir sonucu olarak para birimi değerleri ve birbirlerine oranları belirli periyotlar altında incelenebilmekte ve yorumlanabilmektedir. Matematiksel bir temele oturtulabilen bu değişimler, aslında temel mantıkta para birimi değeri üzerinde etkili pek çok dinamiğin formülize bir yapı içerisinde toplu olarak incelenmesi anlamına gelmektedir.

Bu anlamda yatırımcıların teknik analiz yöntemlerini kullanarak, yatırım stratejilerinde belirli dayanak noktaları belirlemesi mümkündür. Örneğin yatırımcı teknik analiz araçlarından bir tanesi olan stokastik osilatörünü kullanarak, yatırım gerçekleştirdiği paritede ki işlem hacmi oranlarını takip edebilmekte ve bu doğrultuda trend değişim noktalarını, yani piyasanın genel eğilimini gözlemleyebilmektedir.

Yine teknik analiz araçları arasında yatırımcılar tarafından oldukça yüksek oranlarda kullanılan bir başka araç olan Hareketli Ortalamalar Grafikleri aracılığı ile yatırımcı paritenin, yani döviz çiftlerinin birbirlerine karşı değer oranlarının geçmiş kapanış değerleri üzerinden bir grafik oluşturabilmektedir. Yatırımcı oluşturduğu bu grafik uyarınca paritenin yatırım gerçekleştireceği zaman diliminde ki hareketlerini yorumlayabilmekte dolayısı ile başarılı işlemler gerçekleştirebilmektedir.

Günümüzde uygulanan küresel politikalar düşük sermayelerin bir araya getirilerek, güçlü bir yapıya kavuşturulması ve değerlendirilmesi yönündedir. Kurulan bu sistem sürekli bir denetim altında işlemektedir. Bu nedenle yatırımcılar para yatırımı ile yüksek oranlarda kar elde edebilmekte ve bu işlemleri oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Beğendiniz mi? Paylaşın...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn