Hisse Senedi Fiyatları Nelerden Etkilenir?

Yatırımcıların geçmişten günümüze kadar özellikle borsa piyasasında işlem yaptığı hisse senetleri, forex piyasası içerisinde de yer almaktadır. Borsa piyasası içerisinde yerel hisse senetlerine yaptığınız yatırımlar gibi forex piyasası içerisinde kolaylıkla küresel hisse senetlerine de yatırım yapabilirsiniz. Forex piyasası ve hisse senetleri hakkında bilgi almak için burayı tıklayın. Bu yatırımlarınızda da kullanacağınız avantajlar sayesinde, kısa vadede daha yüksek kazançlar elde etmenize sebep olur. Hisse senetlerinden kazanç sağlayabilmenizin en büyük nedenlerinden biri de fiyatlarının neler olacağının tahmin edilmesidir.

Hisse senetleri fiyatlarının neler olacağını tahmin ederken araştırmanız gereken birçok faktör vardır. Elbette yatırımlara başlamadan önce bilmeniz gereken konuların başında, hisse senedi yatırımı nasıl yapılır ve fiyatları nelerden etkilenir sorularına yanıt bulmanız gerekiyor. Bu faktörlerin araştırmasını yaparak analizlerinizde kullandığınızda, hisse senedi yatırımlarınız değer kazanmaktadır. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörleri şirket içerisinde bulunanlar ve makro düzeyde gerçekleşen olaylar olarak ikiye ayırabiliriz. Şirket açısından etkilenmeye neden olan olayları inceleyelim.

Şirketin Finansal Yapısı

Şirketin finansal gücünün değişimleri hisse senetleri üzerinde etkili olan bir faktördür. Finansal gücü etkileyen durumlarda, hisse senetlerinin fiyatını azaltacak olan durumları belirtelim. Şirketin borçluluğunun artması finansal riskin artması anlamına gelmektedir. Piyasalarda ya da şirket içi politikalarından dolayı yaşanan satışlardaki oynaklık planlamaları etkileyecektir. Şirketin kullandığı hammadde fiyatlarındaki değişikliklerde finansal ödeme planının dışında kalacağından şirketteki riski artıracaktır. Bunun sonucu olarak da sermaye yetersiz kalabilmektedir. Şirket karşısında bulunan diğer firmalarda rekabet gücünü artırdığı takdirde, şirket bu durumdan olumsuz etkilenir. Bunun yanında şirketin başında bulunan yönetimin kötü tutumları da, şirketin karlılığını etkilemektedir.

Şirket içerisinde yaşanan grev gibi sorunlarda şirket açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı da hisse senetleri olumsuz etkilenmektedir. Bunların dışında şirket açısından olumlu olabilecek, finansal riski azaltacak durumlarda mevcuttur. Bu durumlarda da hisse sentlerinin fiyatları olumlu yönde etkilenmektedir. En başında gelenlerden bir tanesi teknolojik üstünlükler ve gelişmelerdir. Talep yönünde belli bir kitleye hitap etmesi ve tercihlerin başında gelmesi de şirket için olumlu bir sonuç doğurmaktadır. Şirketin öz kaynaklarında yaşanan sermaye artışları da, şirketin faaliyet alanı içerisindeki payının artmasına sebep olur. Bu durumda, şirketin rekabet gücünü artırır. İşletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde kaynağının da takip edilebilmesi ve denetlenmesi, şirketin planlamaları konusunda bir sekteye uğratmaz ve böylelikle riskler azalmış olur.

Şirketin Yönetim Politikaları

Şirket içerisinde bulunan yönetim politikalarının hisseler üzerindeki önemi büyüktür. Şirketin başında bulunan kişilerin yaş, tecrübe gibi durumları şirketin riskleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu risklerin etkilenmesi de hisse senedi değerine etki etmektedir. Böylelikle yönetimde bulunan kadronun, uyguladığı politikalar, yönetim anlayışı ve amaçları, şirket içinde çalışanlara olan tutumları verimlilik konusunda belirleyici olur. Bu verimlilikte zincirleme ile hisse senedi değerlerine kadar etki etmektedir.

Şirketin Sermaye Artışı

Sermaye artışlarının hisse senetleri üzerindeki etkisi henüz tartışılmaktadır. Bazı araştırmalara göre, sermaye artırımına giden şirketlerin hisselerinin değerlerinde azalmalar göründüğü söylenir. Bu araştırmalar, etkileri üçe ayırır. Nötr etki, pozitif yönlü etki ve negatif yönlü etki olarak gruplandırmışlardır. Sermayenin artışını da negatif yönlü olarak ortaya atmaktadırlar.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası

Hisse senetlerinin değerleri konusunda, şirketin kar dağıtım politikaları oldukça etkilidir. Kar payının dağıtılması şirketlerin hisseleri üzerindeki değerini artırmaktadır. Kar artışını özenle gözlemleyen bir yatırımcının, bu durumlardan kazançlı işlemler yapması muhtemeldir. Bu sebeple şirketlerin kar payı dağıtım vakitlerinde yaklaştıkça hisse senedi fiyatları yükselmektedir. Bu durumda kar payının dağıtılacağı tarihte, normal fiyat ile kar payının oranı kadar bir kazanç olmaktadır.

Şirketin Faaliyette Bulunduğu Konu

Göz önünde bulunan sektörler içerisinde bulunan bir şirket ise şirketlerin verimlilikleri yükselmektedir. Tercih edilen bir sektör içerisinde olması, yapılan devlet yardımları, tüketilebilirlik oranı, belli yasal düzenlemelerden dolayı şirketler etkilenmektedir. Bu durumda hisse senedi fiyatlarının değeri konusunda etkilenmelerde bulunmaktadır. Ama bu etkilenme sürekli olmamakla birlikte belir bir noktaya kadardır. Hisse senetlerinin değerinden çok, faaliyet içinde bulunduğu konu, şirketin ileride geleceği yerler konusunda etkili olmaktadır. Eğer faaliyette bulunduğu şirketin, gelecekteki pazar payında bir azalma olmayacağı, talebinin aynı oranda olması ya da artış göstermesi önemlidir. Bu durum şirketi büyüyeceği ve uzun vadede hisselerinde artış göstereceği anlamına gelir. Dolaylı olarak da hisse değerlerinde bir etkide bulunur.

Şirketin Sektör İçerisindeki Payı

Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler, şirket açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu önemin değerini ise sektörün büyüme oranı belirlemektedir. Eğer şirket sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör içerisinde yer alıyorsa, şirketin değeri de artacaktır. Aksi durumda da değeri azalır. Piyasa değerlerinin yükselmesi, şirketin verimliliğini artırır ve bu durumda hisse senetlerinin değerlerinin artışına neden olur. Her sektörün katlandığı maliyetler farklıdır. Bu durumda sektörler arasındaki farklılığı göstermektedir. Hisse senedi yatırımı yapacağınız zaman, sektörler içerisinde katlanılan maliyetleri de ayrıca incelemeniz ve bunları değerlendirmelerine katarak karar vermeniz önemlidir.

Devlet Teşvikleri ve Müdahaleleri

Devlet teşvikleri, piyasa içerisinde yer alan sektörlerin ya da şirketlerin gelişmesinde oldukça katkı sağlamaktadır. Devlet tarafından verilen bu destekler, özendirme amaçlı, rekabet gücünü artırma gibi seçenekler sunmaktadır. Bu teşvikler maddi ve manevi olarak verilebilir. Bu teşviklerin şirketler üzerinde yarattığı olumlu etki, hisse sentleri fiyatlarına yansımaktadır. Devletten teşvik alan şirketlerin hisse değerleri artmakta, müdahalede bulunan şirketlerinde azalmaktadır. Devlet tarafından amborga uygulamalarına ya da teşviklere maruz kalıp kalınmadığına bakılarak, hisse senetleri üzerinde fiyat yorumlamaları yapabilirsiniz.

Şirketin Finansal Raporlarının Doğruluğu

Ülkemizde şirketler bağımsız denetimciler tarafından denetime tabi tutulmaktadır. Bunun sebebi ise UFRS ayak uydurmaktır. Bu denetimler sonucunda yayımlanan, tabloların ve sonuçların incelenmesi hisse senetleri üzerindeki fiyat etkilerine neden olabilir. Bununla birlikte, şirketin aylık, dönemlik ve yıllık faaliyet raporlarının doğruluğu da, hisse senetleri üzerindeki etkiyi artırmaktadır. Bu raporlar şirket hakkında sayısal veriler ile bilgi verir. Bu bilginin doğrulu şirketin değerini artırmaktadır. Böylelikle şirket hakkında araştırma yapılırken bakılması gereken ilk durumlardan biri, bu raporlardır.

Yatırım yapmayı planladığınız işletmelerin iç faktörlerinin, hisse senetleri üzerine olan etkilerini inceledik. Bu etkiler şirketten şirkete farklılık gösterebilir ve etki alanı doğrudan işletmeye bağlıdır. Bunların yanında şirketlerin makro olarak etkilenecekleri durumlar mevcuttur. Bu durumları da inceleyelim.

Şirketin İlişkili Olduğu Diğer Sektörler

Her işletme belli hammaddeleri, ara malları sağlamak ya da satış gerçekleştirebilmek için diğer piyasalarla etkileşim içindedir. Hisse senedini araştırdığınız firmanın, hangi sektörler ile etkili olduğunu bilmeniz ve o sektörlerde yaşanan bütün durumlar hakkında fikir sahibi olmalısınız. İlişki içerisinde bulunduğu sektörlerin etkilendiği durumlar, işletmeyi de etkiler ve sonuç olarak hisse senetlerinin değeri üzerinde etkisi olur.

Şirketin İlişkili Olduğu Ülkeler

Şirket eğer ithalat ve ihracat yapıyorsa, ilişki içerisinde bulunduğu şirketleri ve bu şirketlerin bulunduğu ülkeleri bilmelisiniz. Ülkeler içerisinde yaşanan sorunlar ya da gelişmeler şirketleri etkileyecektir. Şirketlerin etkilenmesi de ithalat ve ihracatta değişiklik göstererek, işletmenin etkilenmesine yardımcı olacaktır. Sonucunda yaşanan olumlu ya da olumsuz durumlar hisse senetlerinin fiyatları üzerinde etkide bulunacaktır.

Döviz Kurlarındaki Değişimler

Döviz kurlarında yaşanan değişimler bütün şirketleri etkilemektedir. Özellikle ithalat ve ihracat yapan şirketler bu değişimlerden yoğun olarak etkilenir. Çünkü döviz fiyatlarında yaşanan değişimler, alım gücü ile ilgili bilgiler vermektedir. Dövizlerde değişimler yaşandığında işletmelerin alım güçleri artar ya da azalır. Bu durumda kar ya da zarar durumu olarak söylenebilir. Sonuç olarak şirketin finansal olarak riskinin artması ya da azalması hisse senetlerinin fiyatları üzerinde değişimlere neden olur.

Makro Ekonomik Gelişmeler, Sosyal ve Siyasal Durumlar

Dünya ekonomik gelişmeleri, şirketlerin yaşadığı değerlilikte değişimlere neden olmaktadır. Makro olarak ekonomik büyüme ya da küçülme, şirketleri finansal olarak etkilemektedir. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerde yaşanan sosyal ve siyasal gelişmeler, işletmeleri doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu sebeple, dünya ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerin takipçisi olmanız ve hisse senetleri üzerine olan etkisinin analizini yapmanız önemlidir.

Şirketlerin global olarak etkilendiği durumlar yukarıda incelediğimiz gibidir. Eğer bir şirketin hissesi üzerinde işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, öncelikle şirket içi etkilenmeleri değerlendirerek yorumlamalar yapmanız sonrasında da global değerlendirmeleri gerçekleştirmeniz gereklidir. Bu şirket içi ve makro etkiler sonucunda, hisse senedine sahip olan şirketin büyüme gösterip gösteremeyeceğini ve bu doğrultuda hisse paylarında bir değerlenme olup olmayacağını yorumlamanız önemlidir. Bu yorumlamalarınız doğrultusunda hisse senedi yatırım işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz.

Beğendiniz mi? Paylaşın...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn