Borsa Ticareti Nasıl Yapılır?

Borsa Ticareti Nasıl Yapılır?

Tamamen arz – talep ilişkisi üzerine kurulu olan bir yapıya sahip olan Borsa, belirli kriterler çerçevesinde sermayelerin, işlevselliği tescil edilmiş bir platforma aktarılması esasına dayanarak oluşturulmaktadır. Çok eski bir finansal geçmişe sahip Borsalar genellikle işlem gördükleri enstrümana göre adlandırılırlar (Altın Borsası, Menkul Kıymetler Borsası v.b.) günümüzde kar ve zarar oranlarına belirli kısıtlamalar getirilmiştir.

Bu anlamda özellikle ekonomi içerisinde ki arz – talep yönetimini kolaylaştıran bir yapıya sahip olan Borsaların orta sınıfa hitap etmesi esasında oluşturulduğu söylenebilir.

Borsalar iki Pazar oluşumu üzerinden işlemektedir. 1. Pazarda varlıklar şirketler ve halk arasında el değiştirirken, 2. Pazarda varlıklar halk arasında el değiştirir. Örnek olarak Menkul Kıymetler Borsasının temel çalışma prensibini gösterirsek, Menkul Kıymetler Borsasında yer alan şirketler halka menkul kıymet arz eder, sermaye arz eden halk da buna karşın menkul kıymet talep eder. Varlık 2. Pazara geçişinden sonra Borsada yer alan yatırımcılar arasında el değiştirir ve yatırımcıların kar beklentisi uyarınca bir arz –talep ilişkisi oluşur.

Borsa Ticareti içinde bulunduğu makro ekonomik yapı için oldukça önemli bir dinamiktir. Öncelikli olarak menkul kıymetlerin tabana yayılmasını ve küçük sermayelerin belirli bir yatırım platformunda toplanmasını sağlar. Bunun sağladığı piyasa hareketliliği ise yatırımcılara finansal güçlerini artırma fırsatı sunar.

Borsanın içinde yer aldığı ekonomiye sağladığı en büyük avantaj şüphesiz ki sektörlerin kesintisiz bir şekilde likide sağlamasına izin veren yapısıdır. Yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemler sonucu piyasada dönen kaynak, sürekli olarak uygun yatırım platformlarına doğru bir yönelim içerisinde olacağından, piyasa sektörlerin gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Borsa aynı zamanda ekonomik anlamda rekabetin düzenlendiği bir platform olarak ortaya çıkmaktadır. Borsada varlıklara biçilen değerler, küçük ve orta ölçekli sermaye sahiplerinin fiyatlar konusunda aldatılmasını önlemektedir.

Ekonomik olarak kalkınma ölçütü olarak da gösterilebilecek piyasanın bir diğer önemli işlevi ise, mobiliteyi yani sermaye hareketliliğini sağlamasıdır. Yatırımcıların piyasayı aktif olarak takip etmesi sonucunda, piyasada işlevsel yatırım platformları tespit edilecek ve bu doğrultuda sermayenin sürekli nitelikli alanlarda değerlendirilmesi mümkün kılınacaktır. Yani Borsa ticareti kendi içerisinde bir otokontrol mekanizmasına sahiptir.

Borsa eski tarihlere dayanan ve pek çok yatırımcının aşina olduğu bir platform olma özelliği taşısa da, günümüzde oldukça aktif bir şekilde kullanılabilen kazançlı yatırım araçları arasındadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli sermaye sahibi yatırımcılar sermayelerini güçlü ve nitelikli yatırım platformlarında değerlendirerek yüksek gelir elde etme şansı yakalayabilmektedir.

Beğendiniz mi? Paylaşın...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  • ender yilmaz

    merhaba,

    Borsa ticaretinde nelere dikkat edilmeli, biraz ayrıntılı bahsedebilir misiniz? tşk