Borsa İstanbul Endeksleri Nelerdir?

Borsa İstanbul Endeksleri Nelerdir?

Bilindiği gibi 5 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın tüzel kişiliğine son verilerek Borsa İstanbul adı ile tepki bir çatı altında birleştirildi. Bu birleşme sonucunda BIST kısaltması kullanılırken borsada İMKB adıyla işlem gören endekslerin isimleri de BIST kısaltmasıyla değiştirildi.

Borsa İstanbul’da işlem gören 46 fiyat endeksi, 46 gelir endeksi bulunmakta. Fiyat endeksleri tüm seans süresinde hesaplanmakta ve getiri endeksleri de seans bitiminde hesaplanmak. Fiyat endeksleri fiyatlarda meydana gelen değişiklikleri gösterirken, getiri endeksi nakit kar paylarını göstermektedir. Daha sonra da tüm bu endeksler yeni adıyla BIST 100 endeksini bir araya getirmektedir. Yani Borsa İstanbul’un gösterge endeksi BIST 100 endeksidir.

Pay endeksleri olarak bilinen endeksler; BIST 100 Endeksi, BIST 50 Endeksi, BIST 30 Endeksi, BIST 10 Banka Endeksi, BIST 100 – 30 Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, BIST Halka Arz Endeksi, BIST Temettü Endeksi, BIST Temettü 25 Endeksi, BIST Tüm Endeksi, BIST Tüm – 100 Endeksi, BIST Ulusal Endeksi’dir.

Bu endekslerden bazılarını tanımlamak gerekirse;

BIST 100 Endeksi: 1986 yılında 40 şirketin payı ile başlayan endeks, ilerleyen süreçte 100 şirket ulaşmıştır. Bu yüzden 100 şirketin payı ile sınırlandırılmış bileşik endeks niteliği taşımaktadır. Ulusal Pazar’da işlem gören şirketler ile Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem göre gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortakları arasından seçilen 100 adet şirketin payından oluşan endekstir.

BIST 50 Endeksi: BIST 100 Endeksi ile aynı koşulları barındıran ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen şartlara göre seçilmiş 50 şirketin paylarından oluşan endekstir.

BIST 30 Endeksi: BIST 100 endeksi ile aynı koşulları barındıran ve Borsa İstanbul tarafından belirlenen şartlara göre seçilmiş 30 şirketin paylarından oluşan endekstir.

BIST 10 Banka Endeksi: Likiditesi ve piyasa değeri en yüksek olan 10 bankanın payından oluşan endekstir.

BIST 100 – 30 Endeksi: BIST 100 Endeksine dahil olup, BIST 30 Endeksi içerisinde yer alamayan 70 şirketin payından meydana gelen endekstir.

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi: Borsa İstanbul pazarlarında işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili belirlenmiş derecelendirme notu 10 üzerinden en az 7 olan şirketlerin payından oluşan endekstir.

BIST Tüm Endeksi: Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar’da işlem gören şirketler ile Kurumsal Ürün Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarından oluşan endekstir.

BIST Ulusal Endeksi: Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerin paylarından oluşan endekstir.

Beğendiniz mi? Paylaşın...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn